Zpět

Kontakty OPZ

Kontakty OPZ

Řídicí orgán OP Zaměstnanost: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, sekce ekonomiky a evropských fondů

  • Odbor kancelář náměstka pro řízení sekce ekonomiky a evropských fondů
  • Odbor řízení programů ESF
  • Odbor realizace programů ESF - zaměstnanost
  • Odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace
  • Odbor realizace programů ESF - sociální začleňování
  • Odbor realizace programů ESF - adaptabilita a rovné příležitosti
  • Odbor kontrol evropských programů
  • Odbor podpory projektů

Na Poříčním právu 1

128 01 Praha 2

tel. sekretariát: 950 195 601-2

e-mail: esf@mpsv.cz
web: www.esfcr.cz

 

Kontakty dle investičních priorit OPZ:

  

Investiční priorita

Jméno a příjmení E-mail Poznámka
1.1 Přístup k zaměstnání Markéta Charvátová marketa.charvatova@mpsv.cz regionální projekty Úřadu práce ČR
Milan Kvapil milan.kvapil@mpsv.cz
Tomáš Trávníček tomas.travnicek@mpsv.cz záruky pro mladé
Markéta Charvátová marketa.charvatova@mpsv.cz
Ivana Projsová ivana.projsova@mpsv.cz integrované územní investice (ITI) a integrované plány rozvoje území (IPRU)
Lenka Bílková lenka.bilkova@mpsv.cz
Zdeněk Drga zdenek.drga@mpsv.cz národní individuální projekty
Zuzana Vostřelová zuzana.vostrelova@mpsv.cz
Jana Bartoňová jana.bartonova@mpsv.cz soutěžní projekty
Ilona Volková ilona.volkova@mpsv.cz
1.2 Rovnost žen a mužů  Lukáš Müller lukas.muller@mpsv.cz  
Helena Vojtášková helena.vojtaskova@mpsv.cz  
1.3 Adaptabilita pracovní síly Jiří Kabelka jiri.kabelka@mpsv.cz  
Petr Korecký petr.korecky@mpsv.cz  
1.4 Modernizace institucí trhu práce Ivana Projsová ivana.projsova@mpsv.cz specifický cíl 1
Věra Kantorová vera.kantorova@mpsv.cz
Marek Jerie marek.jerie@mpsv.cz specifický cíl 2
1.5 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže Tomáš Trávníček tomas.travnicek@mpsv.cz  
Marek Šimák marek.simak@mpsv.cz  
2.1 Aktivní začleňování Linda Janatová linda.janatova@mpsv.cz problematika sociálního podnikání 
Šárka Müllerová sarka.mullerova@mpsv.cz soutěžní projekty, koordinovaný přístup, ITI a IPRÚ
Lukáš Hrabák lukas.hrabak@mpsv.cz projekty přímého přidělení - příjemci kraje, organizační složky státu a jejich zřízené organizace, systémové projekty
2.2 Zlepšování přístupu k službám Blanka Myšková blanka.myskova@mpsv.cz soutěžní projekty
Tereza Zahálková tereza.zahalkova@mpsv.cz
2.3 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Gabriela Melková gabriela.melkova@mpsv.cz  
3.1 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce Eva Kalinová eva.kalinova@mpsv.cz mezinárodní spolupráce v oblastech: sociální začleňování - mezinárodní mobilita mládeže
Anna Dumont anna.dumont@mpsv.cz budování kapacit profesionalizace nestátních neziskových organizací
Petra Kottová petra.kottova@mpsv.cz sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny na trhu práce 
Veronika Marcinková veronika.marcinkova@mpsv.cz sociální inovace v projektech veřejné správy
4.1 Efektivní veřejná správa Radek Bližňák radek.bliznak@mpsv.cz   
Jana Knížová jana.knizova@mpsv.cz
Lenka Kloboučníková lenka.kloboucnikova@mpsv.cz