Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu

Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu Číslo: 073 Platnost od: 1. 9. 2017 08:00 Platnost do: ...

Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost v hl. m. Praha

Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost v hl. m. Praha Číslo: 074 Platnost od: 1. 9. 2017 08:00 Platnost do: ...

Harmonogram výzev OPZ (verze k 17. 8. 2018)

<p>Oproti verzi z 10. 8. 2018 změna u výzvy 082&nbsp;(prodloužen termín ukončení přímu žádostí). Výzva č. 087 byla zrušena.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Dokument