Zápisy z jednání hodnoticí komise výzvy č. 082 OPZ

Zápis z jednání hodnoticí komise vč. věcného hodnocení (23. 7. 2018) Zápis z jednání hodnoticí komise vč. věcného hodnocení (8. 11. 2018) Zápis z jednání hodnoticí komise vč. věcného...

Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace mimo Prahu

Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace mimo Prahu Číslo: 111 Platnost od: 10. 6. 2019 05:55 Platnost do: ...

Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) – průběžná výzva

Specifickým cílem výzvy č. 049 "Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) – průběžná výzva" je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve...

Integrované územní investice (ITI) – průběžná výzva

Specifickým cílem výzvy č. 048 "Integrované územní investice (ITI) – průběžná výzva" je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve...