Zpět

Rodina spolu

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016043

Tématem projektu je komplexní podpora rodin a mladistvých v Moravské Třebové při předcházení a obnově narušených funkcí rodiny a zlepšení občanského soužití ve městě prostřednictvím spolupráce lokálních organizací, nabídkou vzdělávacích/kompetenčních aktivit, aktivit vedoucích k upevnění rodinných vazeb, terapeutické podpory jednotlivců a rodin a také prostřednictvím vybudování komunitní zahrady. Projekt podpoří 25 osob z CS.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2020 - 29. 6. 2022
 • Místo realizace: Pardubický kraj
 • Místo dopadu: Pardubický kraj
 • Cílová skupina: Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

Příjemce

 • Charita Moravská Třebová
 • IČ: 65189418
 • Sídlo:
  • Ulice: Kostelní nám.
  • Číslo popisné: 24/3
  • Městská část: Moravská Třebová
  • Město: Moravská Třebová
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 57101

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 854 236,25
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 503 688,75

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.1 Aktivní začleňování
 • Specifický cíl: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
 • Výzva: Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva

Více informací o projektu


 
30. 10. 2020