Zpět

Školení pomáhá zachraňovat životy

Školení pomáhá zachraňovat životy

Na tísňovou linku 158 zavolá v Jihomoravském kraji denně 800 lidí. Telefony dnem i nocí zvedá 6 operátorů. Jejich úkolem je zjistit od volajícího co nejpřesnější informace, na základě kterých pak operační důstojníci rozhodují o vyslání hlídek nebo o tom, zda požádají o pomoc další složky integrovaného záchranného systému (IZS).

„Protože často spolupracujeme se záchranáři či hasiči, musíme znát také základy jejich práce. Platí to samozřejmě i naopak. Pomoc tak může být rychlejší a lépe koordinovaná,“ konstatuje Tomáš Buriánek (41), který u policie pracuje už 17 let, z toho 8 let na operačním středisku. Nejprve přijímal tísňová volání, nyní rozhoduje o tom, jak bude zásah probíhat.  

Operátor, který hovor přijímá, zjišťuje situaci na místě a rovnou vše zapisuje do systému. Ve stejnou chvíli už do systému on-line vidí operační důstojník. Podle povahy události se přes konferenční hovor připojí záchranka nebo hasiči. Proto je důležité, aby se operátor ptal komplexně.

Za určitou nevýhodu by mohlo být bráno to, že každá složka IZS sídlí na jiném místě v Brně. „Osobní kontakt je přitom pro naši práci klíčový. Nestačí se jen potkávat na výjezdech. A také po zásahu potřebujeme zpětnou vazbu,“ vysvětluje policista.

Právě tyto potřeby vedly k myšlence vytvořit vzdělávací program pro všechny složky IZS v rámci Jihomoravského kraje. Vedení Zdravotnické záchranné služby se proto rozhodlo požádat o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost. Žádost uspěla a nyní se Tomáš spolu se svými kolegy a dalšími operačními důstojníky z řad zdravotníků a hasičů může systematicky vzdělávat.

„V rámci školení jsme simulovali práci ostatních složek. Musel jsem například řešit situaci, kdy o pomoc volala maminka opařeného dítěte. Hovor se mi zdál nekonečný a trochu jsem tápal. Pak jsme s lektorem probírali, co bylo špatně a co dobře,“ popisuje Tomáš.

Podobně se nacvičovaly situace, kdy se z operátora stal účastník dopravní nehody. Pro operátory je stěžejní umět se vcítit do situace na místě a představit si ji – volající bývají často rozrušeni a nejsou schopni přesně popsat situaci na místě. V nejbližší době proto všichni absolvují v trenažéru simulaci dopravní nehody, při které se auto několikrát převrátí přes střechu, nebo si budou moci vyzkoušet tzv. opilecké brýle, které jsou schopny navodit stav opilosti se všemi jejími důsledky bez požití alkoholu.

Operátor se také musí umět vypořádat s tím, když je volající agresivní nebo když volá několikrát po sobě. V krizové situaci čas plyne úplně jinak a každá minuta se může zdát jako věčnost. Volající tak mohou mít pocit, že pomoc nepřichází včas. Jedna oblast školení se proto týkala i nácviku správného psychologického přístupu k volajícímu.

Kromě prezenčního vzdělávání čeká Tomáše e-learning, který obsahuje 20 modulů zakončených testem. Moduly jsou zaměřeny na komunikaci – obecnou, krizovou nebo s volajícím se sebevražednými úmysly. Další se týkají práce s informacemi, první pomoci či legislativy. Díky dotaci také mohl vzniknout společný vzdělávací a informační portál, kde jsou k dispozici  nové poznatky, postupy, odborné články či instruktážní videa.

Náročnou a zodpovědnou práci pomáhají Tomášovi zvládat koníčky. „Bez toho to nejde. Hraju fotbal, florbal a také rád fotím,“ uzavírá policista.

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Název projektu Společná platforma operačních středisek IZS
Číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002955
Příjemce Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Realizace projektu 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018
Výše podpory 6 485 265,- Kč
Web www.zzsjmk.cz

 


Otevřít galerii
 
17.4.2018