Zpět

Workshop na téma primární prevence pro Karlovarský kraj projektu Krajská rodinná politika

Workshop na téma primární prevence pro Karlovarský kraj projektu Krajská rodinná politika

Workshop na téma: „Primární prevence jako optimální přístup pro předcházení jevů s nežádoucím dopadem na život rodin. Sdílení dobré praxe (nejen) z regionu jako podstatný zdroj poznatků, zkušeností a inspirace.“

Trvání akce: 3. 11. 2020  11:00  — 3. 11. 2020  14:00 
Místo konání:
  • Další upřesnění: Workshop bude realizován on-line prostřednictvím Youtube kanálu v neveřejném prostoru.
Organizátor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Program:


11:00 – 11:15
• Vybraná data o obyvatelstvu Karlovarského kraje, vedoucí odd. informačních služeb, ČSÚ v Karlových Varech
11:15 – 11:35
• Školská poradenská zařízení v kraji a jejich působnost, Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary
11:35 – 11:55
• Problematika rodiny z pohledu občanských poraden, ředitel Asociace občanských poraden ČR
11:55 – 12:30
• Rodina (ne)jen pro mladé – hledání rodinných hodnot napříč generacemi, zakladatel a jednatel akce Život ve vodě, ambasador projektu Žijeme regionem 
Odborná spolupráce na přípravě obsahu přednášky/prezentace: předsedkyně a ředitelka z. s. Bludiště Karlovy Vary
12:30 – 12:55
• Domácí násilí, vedoucí Intervenčního centra
12:55 – 13:25
• Jak se proměňují pracoviště v době COVID-19? – Mentální zdraví a wellbeing v práci – důležitost preventivních přístupů na vztahy a soužití v rodině, společnost ManpowerGroup
13:25 – 14:00 
• Budování citového pouta mezi dítětem a rodičem (pečující osobou), psycholožka, psychologické poradenství a diagnostika, lektorka

Pravidla účasti:

Přihlásit se přes e-mail nebo telefon u krajského poradce.

Další informace:

Workshop bude realizován on-line prostřednictvím Youtube kanálu v neveřejném prostoru.

Kontakt:
Cílové skupiny:
  • Orgány veřejné správy
  • Nestátní neziskové organizace
  • Zaměstnanci
  • Zaměstnavatelé
  • Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené
  • Rodiče s malými dětmi
  • Osoby pečující o jiné závislé osoby
  • Poskytovatelé služeb péče o děti
 
Vytvořeno: 30. 10. 2020
 
Aktualizováno: 30. 10. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost