Zpět

Workshop pro zaměstnavatele pro Hl. m. Prahu projektu Krajská rodinná politika

Workshop pro zaměstnavatele pro Hl. m. Prahu projektu Krajská rodinná politika

Workshop na téma: „Podpora slaďování pracovního a rodinného života v prostředí veřejné správy a samosprávy“

Trvání akce: 5. 11. 2020  10:00  — 5. 11. 2020  13:00 
Místo konání:
  • Další upřesnění: Workshop bude realizován on-line prostřednictvím Youtube kanálu v neveřejném prostoru.
Organizátor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Program:

10:00 – 10:10 Úvodní slovo, aktuální výstupy projektu MPSV „Krajská rodinná politika“
10:10 – 10:35 Slaďování rodiny a zaměstnání – rozmanitost zkušeností a pohledů
(Výzkumný ústav práce a sociálních věcí)
10:35 – 11:10 Slaďování rodinného a pracovního života v Zákoníku práce
(Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, pracovněprávní oddělení) 
11:15 – 11:40 Slaďování rodinného a pracovního života v praxi MČ Praha 18
 (Úřad MČ Praha 18, vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví)
11:40 – 12:00 Jsem zaměstnanec Domova Sulická – pozitiva a negativa
(Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, ředitelka)
12:00 – 12:15 Dopravní podnik hl. m. Prahy – benefity podporující pracovní a rodinný život
(Dopravní podnik hl. m. Prahy, vedoucí odboru Benefitů a péče o zaměstnance) – asi bude předtočeno
12:20 – 12:40 Dětské skupiny – účinný nástroj pro podporu slaďování práce a rodiny
 (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, metodici projektu „Podpora implementace dětských skupin“)
12:40 – 12:55 Logib: jak na analýzu odměňování
 (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odborná garantka pro nástroj Logib a sociální dialog projektu „22% k rovnosti“) 
12:55 – 13:00 Diskuze a závěr workshopu

Pravidla účasti:

Přihlásit se přes e-mail nebo telefon u krajského poradce. 

Další informace:

Workshop bude realizován on-line prostřednictvím Youtube kanálu v neveřejném prostoru. 

Kontakt:
Cílové skupiny:
  • Nestátní neziskové organizace
  • Orgány veřejné správy
  • Rodiče s malými dětmi
  • Zaměstnanci
  • Zaměstnavatelé
  • Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené
  • Poskytovatelé služeb péče o děti
  • Osoby pečující o jiné závislé osoby
 
Vytvořeno: 30. 10. 2020
 
Aktualizováno: 30. 10. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost