​Politika hesel

Politika hesel byla k 9. 12. 2020 změněna v souladu s aktuálními požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti.

Vámi zadané heslo musí splnit tato pravidla:

  • Minimální délka hesla 12 znaků
  • Heslo musí obsahovat minimálně 1 číslici, 1 velké písmeno a 1 speciální znak z těchto znaků (jiné nejsou povoleny) _.!@$*=-?+
  • Heslo se nesmí shodovat s uživatelským jménem nebo křestním jménem či příjmením uživatele ani e-mailem
  • V hesle se nesmí vyskytovat tři stejné znaky jdoucí za sebou
  • Heslo se nesmí shodovat s 12 předchozími hesly
  • Heslo nesmí obsahovat řetězec "esf" ani často používaná hesla: např. 12345, qwerty, password, qwerty, iloveyou, 123123, abc123, qwerty123, 1q2w3e4r, admin, qwertyuiop, 54321, 11111, 55555, dragon, princess, welcome, picture, 123qwe, heslo, genius, ahojky, nevim, asdfgh, test
  • Heslo nesmí být obsaženo v komentáři uživatele

V případě žádosti o reset hesla je platnost odkazu 1 hodina. Nové heslo je možné znovu změnit nejdříve po 30 minutách.

Heslo je nutné změnit vždy po 18 měsících. Doporučujeme využívat pro tvorbu bezpečného hesla generátor hesel a správce účtů a hesel.

Nesdílejte s nikým individuálně přidělené přístupy. Pokud se na administraci projektu podílí i jiná osoba, měla by mít vlastní přihlašovací údaje.

V případě dotazů či problémů se prosím obraťte na esf@mpsv.cz nebo napište do klubu https://www.esfcr.cz/technicka_podpora_opz.