Politika hesel

Vzhledem k tomu, že budete mít jediné heslo pro přístup do všech aplikací portálu, včetně IS ESF 2014+ pro evidenci osobních údajů, musí být splněna následující (přísnější) bezpečnostní politika. 

Vámi zadané heslo musí splnit tato pravidla:

  • Minimální délka hesla musí být 8 znaků.

  • Heslo musí obsahovat minimálně 1 číslici a 1 velké písmeno.

  • Heslo se musí lišit od předchozích dvou hesel.

V případě žádosti o reset hesla je platnost odkazu pro obnovu/změnu hesla 1 den.

Po 26 týdnech je nutné heslo změnit.