​Politika hesel

Politika hesel byla k 9. 12. 2020 změněna v souladu s aktuálními požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti.

Vámi zadané heslo musí splnit tato pravidla:

  • Minimální délka hesla musí být 12 znaků.
  • Heslo musí obsahovat minimálně 1 číslici, 1 velké písmeno a 1 speciální znak.
  • Heslo se musí lišit od předchozích 12 hesel.
  • Heslo nesmí obsahovat uživatelské jméno, křestní jméno, příjmení uživatele nebo název portálu.
  • Heslo nesmí obsahovat nejčastěji používaná hesla.
  • V hesle se nesmí vyskytovat tři stejné znaky jdoucí za sebou.

V případě žádosti o reset hesla je platnost odkazu 1 hodina. Nové heslo je možné znovu změnit nejdříve po 30 minutách.

Heslo je nutné změnit vždy po 18 měsících.

Nesdílejte s nikým individuálně přidělené přístupy. Pokud se na administraci projektu podílí i jiná osoba, měla by mít vlastní přihlašovací údaje.

V případě dotazů či problémů se prosím obraťte na esf@mpsv.cz nebo napište do klubu https://www.esfcr.cz/technicka_podpora_opz.