Zpět

Vzdělávejte se pro růst! – regiony II

Vzdělávejte se pro růst! – regiony II

Číslo: B1

Platnost od: 22. 2. 2013 10:00

Platnost do: 28. 6. 2013 12:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor implementace fondů Evropské unie

Typ výzvy: uzavřená

 

UPOZORNĚNÍ: žádosti prostřednictvím aplikace Benefit7 je možné podávat od 4. 3. 2013.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 22. 2. 2013
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016