Registrace uživatele

Pro přihlášení do portálu můžete použít metodu zadání jména a hesla nebo se můžete přihlásit prostřednictvím Portálu identity občana (NIA). Metoda přihlášení jménem a heslem není nadále doporučovaná, bude výhledově zrušena. Doporučujeme používat přihlášení prostřednictvím Portálu identity občana.

Vyberte, pro jakou metodu přihlašování se chcete registrovat.