Zpět

Slovník pojmů

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Absorpční kapacita

Míra schopnosti státu využít prostředky poskytované z fondů EU.

Adicionalita

Tzv. princip doplňkovosti s cílem zajistit, aby zdroje EU nenahrazovaly národní rozpočty členských zemí.

Alokace

Objem finančních prostředků určený pro danou prioritní osu, oblast podpory či výzvu.