Zpět

Slovník pojmů

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Certifikace uskutečněných výdajů

Potvrzení, že nastavené řídicí a kontrolní systémy zajišťují řádné finanční řízení a že jsou při implementaci strukturálních fondů dodržovány příslušné předpisy EU a ČR.

Cílová skupina

Skupina osob, která je ovlivněna realizací projektu a má z něj užitek.

CIP EQUAL

Iniciativa Společenství spolufinancovaná v programovém období 2004-2006 z ESF.