Zpět

Slovník pojmů

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
De minimis

Podpora, která není veřejnou podporou, protože vzhledem ke své nízké hodnotě není s to narušit hospodářskou soutěž ani ovlivnit obchod mezi členskými státy EU.

DG Employment

Generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti.