Zpět

Slovník pojmů

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
ESF

Evropský sociální fond je strukturální fond EU s posláním rozvíjet zaměstnanost, snižovat nezaměstnanost a podporovat sociální začleňování osob a rovné příležitosti se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.

Evaluace

Proces hodnocení využívání prostředků z veřejných zdrojů napomáhající hospodárnosti při jejich čerpání.

Evropská komise

Nadnárodní orgán EU nezávislý na členských státech a hájící zájmy EU.