Zpět

Slovník pojmů

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Grantový projekt

Projekt obvykle menšího rozsahu, předkládaný na základě výzvy financované z globálního grantu.

Výzvy k předkládání grantových projektů jsou určeny pro všechny subjekty, které splňují podmínky oprávněnosti žadatele uvedené v textu výzvy. Tyto podmínky se mohou v konkrétních výzvách lišit.

Grantovým projektům je přidělována finanční podpora na základě dotačního řízení.

Grantové projekty jsou zaměřeny zejména na realizaci služeb pro cílové skupiny jednotlivců a organizací na základě poptávky specifikované příjemci a vycházející z analýzy potřeb cílové skupiny. Umožňují uplatnění inovačních přístupů k řešení problémů a potřeb cílových skupin.