Zpět

Slovník pojmů

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Hodnotitel

Provádí věcné hodnocení projektů, jehož výsledky jsou podkladem pro výběr nejkvalitnějších projektů.

Horizontální témata

Průřezové oblasti, jejichž zásady musí naplňovat všechny programy fondů EU.