Zpět

Slovník pojmů

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implementace

Realizace, uskutečnění.

Individuální projekt

Projekt většího rozsahu, který předkládá předem stanovený příjemce nebo úzký okruh příjemců na základě přímé výzvy.

IS ESF 2014+

Informační systém využívaný k monitorování podpořených osob v rámci projektů ESF realizovaných v období 2014-2020 .

IS KP14+

Složka monitorovacího systému MS2014+ určená pro přístup externích uživatelů. V období 2014-2020 slouží k předložení elektronické žádosti o podporu a následné komunikaci s pracovníky řídicího orgánu OPZ.