Zpět

Slovník pojmů

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Monitorovací indikátory

Ukazatele vstupů, výstupů, výsledků a dopadů.

Monitorovací výbor

Orgán nesoucí odpovědnost za sledování plnění programu, jeho účinnost a správnost provádění pomoci.

Monitorovací zpráva

Zprávy, jejichž prostřednictvím příjemci pravidelně informují poskytovatele podpory o průběhu projektu.

MS2014+

Monitorovací systém sloužící k evidenci projektů všech operačních programů v ČR v období 2014-2020.