Zpět

Slovník pojmů

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Neinvestiční projekt

Projekt zaměřený na tzv. měkké aktivity jako vzdělávání, rekvalifikace, poskytování sociálních služeb, organizace volnočasových aktivit atd.

Nepřímé náklady

Náklady, které nejsou jednoznačně spojené s konkrétní aktivitou projektu.

Nezpúsobilé výdaje

Výdaje, jejichž proplacení z projektu nelze nárokovat.