Zpět

Slovník pojmů

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Oblast podpory

Oblast, pod kterou spadají konkrétní aktivity, na které lze žádat o finanční podporu.

OP LZZ

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, jeden z operačních programů ESF v období 2007-2013.

OP PPR

Operační program Praha - pól růstu ČR, jeden z operačních programů ESF v o bdobí 2014-2020.

OP RLZ

Operační program Rozvoj lidských zdrojů, jeden z operačních programů ESF v období 2004-2006.

OP VK

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jeden z operačních programů ESF v období 2007-2013.

OP VVV

Operační Program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání, jeden z operačních programů ESF v období 2014-2020.

Operační program

Program zaměřený na konkrétní tematickou oblast (např. zaměstnanost a sociální věci), která spadá pod poslání některého z fondů EU.

OPPA

Operační program Praha - Adaptabilita, jeden z operačních programů ESF v období 2007-2013.

Oprávněný žadatel

Subjekt, který splňuje podmínky výzvy k předkládání projektových žádostí.

OPZ

Operační program Zaměstnanost, jeden z operačních programů ESF v období 2014-2020.