Zpět

Slovník pojmů

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Prioritní osa

Tematický celek v rámci operačního programu, který se dále člení na dílčí oblasti podpory.

Programové období

Sedmiletý cyklus, v jehož rámci EU realizuje cíle své regionální a strukturální politiky.

Projekt

Ucelený soubor aktivit, které vedou k jasně definovanému cíli.

Příjemce

Subjekt, kterému byla udělena dotace ke zrealizování projektu.