Zpět

Slovník pojmů

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Registrační číslo

Číslo, které jednoznačně identifikuje projekt.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Právní akt o poskytnutí peněžních prostředků příjemci.

Řídící orgán

Subjekt odpovědný za řízení a implementaci operačního programu.