Zpět

Slovník pojmů

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Zprostředkující subjekt

Subjekt realizující část činností spojených s implementací operačního programu.

Způsobilé výdaje

Výdaje, které lze z projektu proplácet.

Žadatel

Subjekt, který si podal žádost o poskytnutí dotace ve formě projektu.

Žádost o platbu

Žádost o proplacení nákladů projektu, kterou zasílá příjemce poskytovateli dotace.