Zpět

Slovník pojmů

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Registrační číslo

Číslo, které jednoznačně identifikuje projekt.

Rozklíčování registračního čísla projektu CZ.1.04/A.A.BB/CC.DDDDD:

CZ = program České republiky

1 = Cíl, kterého se program týká (1 – Cíl Konvergence, zahrnující všechny regiony ČR mimo Prahy, 2 – Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, zahrnuje hl. m. Prahu)

04 = pořadí operačního programu, tedy OP LZZ

A.A = oblast podpory (první číslo je číslo prioritní osy)

BB = značí, jestli jde o individuální projekt (pouze 00) nebo grantový projekt, číslo pak značí příslušné grantové schéma (01, 02, atd.)

CC = číslo výzvy (může obsahovat i písmeno)

DDDDD = pořadové číslo projektové žádosti