Zpět

Slovník pojmů

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Právní akt o poskytnutí peněžních prostředků příjemci.

Úspěšnému žadateli jsou finanční prostředky podpory projektu poskytnuty na základě právního aktu o poskytnutí podpory. Rozhodnutí je vydáváno příslušným řídicím orgánem, do jehož působnosti spadá daný projekt a který rozhoduje o poskytnutí dotace. Tyto právní akty upravují vztahy mezi poskytovateli podpory z OP LZZ a jejich příjemci.

Rozhodnutí obsahuje zejména označení příjemce dotace, účel, na který je dotace poskytována, výši dotace, časový harmonogram plnění projektu a podmínky poskytnutí a užití dotace.