Zpět

Slovník pojmů

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Řídící orgán

Subjekt odpovědný za řízení a implementaci operačního programu.

V případě OP LZZ je řídícím orgánem Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Řídící orgán může výkon některých činností delegovat na zprostředkující subjekty.