Zpět

Slovník pojmů

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

SROP

Společný regionální operační program, horizontálně průřezový program v období 2004-2006.

SROP zahrnoval priority sedmi regionů soudržnosti v oblastech, jako je posílení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb, rozvoj dopravní infrastruktury, lidských zdrojů a cestovního ruchu.

Podpora byla poskytována ze dvou fondů: Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a ESF.