Zpět

Slovník pojmů

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Udržitelnost projektu

Doba, po kterou musí příjemce podpory udržet výstupy či aktivity projektu.

Povinnost zajistit udržitelnost aktivit se v rámci OP LZZ týká podpory vytvořených pracovních míst a případně investic financovaných v rámci křížového financování.