Zpět

Slovník pojmů

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Žadatel

Subjekt, který si podal žádost o poskytnutí dotace ve formě projektu.

Okruh možných žadatelů vždy specifikuje výzva k předkládání projektů, která je vyhlášena v rámci dané oblasti podpory.