Zpět

Slovník pojmů

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Žádost o platbu

Žádost o proplacení nákladů projektu, kterou zasílá příjemce poskytovateli dotace.

Žádosti jsou o platbu jsou součástí předkládaných monitorovacích zpráv. Žádost musí být doložena potřebnými doklady (zaplacené faktury, výpisy z účtů), výjimkou jsou nepřímé náklady.