Zpět

Videogalerie

ESF televizní spoty  

spoty z kampaní v letech 2008, 2011 a 2013

Reportáže o projektech 2010 

projekty, kterým byla přidělena dotace v období 2007-2013

Reportáže o projektech 2008 

projekty, kterým byla přidělena dotace v období 2004-2006

Reportáže o projektech 2006

jedny z prvních projektů financovaných z ESF

Nová šance pro vás 

V roce 2006 byly natočeny dva pořady, které představily ESF a poradily, jak podávat žádost o dotace. 

Nová šance pro vás
Film představuje Evropský sociální fond a možnosti s ním spojené. 

Jak získat podporu
Praktický návod, jak postupovat při psaní a předkládání projektů.