Zpět

Výzva k předkládání grantových projektů OP LZZ v rámci oblasti podpory 1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků

Výzva k předkládání grantových projektů OP LZZ v rámci oblasti podpory 1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků

Specifický cíl: Globálním cílem oblasti podpory 1.2 je zvýšení adaptability zaměstnanců ohrožených nezaměstnaností a zaměstnavatelů restrukturalizovaných podniků. Specifické cíle jsou zabezpečení požadované kvalifikační struktury zaměstnanců v restrukturalizovaných organizacích pro jejich pracovní mobilitu jak ve vlastní organizaci, tak pro trh práce; zvýšená péče zaměstnancům, kteří se z věkových a zdravotních důvodů obtížněji uplatňují na trhu práce; nové pracovní uplatnění a příprava na nová pracovní místa, včetně poradenství, rekvalifikace a odborné praxe.

Číslo: 36

Platnost od: 5. 3. 2010 8:00

Platnost do: 31. 8. 2012 12:00

Investiční priorita: 1.2 - Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků

Prioritní osa: Prioritní osa 1 - Adaptabilita

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor implementace fondů Evropské unie

Typ výzvy: otevřená

 

Upozornění pro žadatele: aplikace Benefit7 bude pro předkládání žádostí zpřístupněna od 8. března 2010.

Soubory ke stažení:

Další informace k výzvě č. 36 (např. o veřejné podpoře)

Výsledky výzvy:


 
Uveřejněno: 5. 3. 2010
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016