Zpět

Výzva č. 88 pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.4 – Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života

Výzva č. 88 pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.4 – Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života

Číslo: 88

Platnost od: 1. 3. 2012 06:00

Platnost do: 30. 4. 2012 14:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor řízení pomoci z ESF

Typ výzvy: otevřená

 

 

Osobní konzultace externího administrátora

Informace k publicitě EY2012 naleznete zde.

Soubory ke stažení:

 

Pro snazší orientaci v nové metodice (platnost od 1.11. 2012) je ke stažení zde přehledová tabulka. V tabulce je popsán dopad některých změn příruček na realizaci Vašeho projektu v návaznosti na používanou verzi příruček a datum zahájení realizace Vašeho projektu.

 

Přílohy k vystavení právního aktu specifické pro výzvu č. 88:

 Přílohy k monitorovacím zprávám specifické pro výzvu č. 88:

 

Seminář pro příjemce v Praze 11.12.2012

Seminář pro příjemce v Brně 23.1.2012 

Panelová diskuze 27.2. 2013 v Praze

Panelová diskuze 20.3. 2013 v Praze 

Výsledky předešlé vyhlášené výzvy 76 podle tématického zaměření v oblasti podpory  3.4 Rovné příležitosti  žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života naleznete zde

Prezentace ze semináře pro žadatele naleznete zde

 


 
Uveřejněno: 1. 3. 2012
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016