Zpět

Výzva pro předkládání GP 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Výzva pro předkládání GP 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Číslo: 96

Platnost od: 15. 6. 2012 12:00

Platnost do: 15. 8. 2012 12:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor implementace fondů Evropské unie

Typ výzvy: otevřená

 

Informace k publicitě EY2012 naleznete zde.

Ve dnech 14., 15., 21. a 24. 5. 2013 se v Praze konají semináře pro příjemce ve výzvě č. 96. Pozvánky s podrobnými informacemi byly zaslány přímo kontaktním osobám, prezentace ze seminářů jsou ke stažení níže.

20. 11. 2012 byla navýšena alokace výzvy č. 96 z původních 335 597 000,- Kč na 557 000 000,- Kč.

27. 7. 2012 došlo k revizi textu výzvy. Rozšířen byl bod, že povinnost předložit poslední daňové přiznání ověřené místně příslušným finančním úřadem a/nebo přílohu účetní závěrky, kterými doloží převažující předmět činnosti v oblasti vzdělávání či poradenství, se netýká škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku, vysokých škol a diplomatických misí registrovaných na ministerstvu zahraničí (str. 8 nahoře).

10. 7. 2012 se v Praze konal (jediný) seminář pro žadatele, prezentace z něj je ke stažení níže.

Upozornění pro žadatele: žádosti je možné podávat od 22. června 2012

Soubory ke stažení:

 


 
Uveřejněno: 15. 6. 2012
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016