Zpět

Výzva pro předkládání IP 3.1 - Pro kraje, mimo hlavního města Prahy

Výzva pro předkládání IP 3.1 - Pro kraje, mimo hlavního města Prahy

Specifický cíl: Globálním cílem výzvy je sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb.

Číslo: A9

Platnost od: 14. 2. 2013 14:30

Platnost do: 30. 6. 2014 12:00

Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Prioritní osa: Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor implementace fondů Evropské unie

Typ výzvy: uzavřená

 

UPOZORNĚNÍ: žádosti o finanční podporu prostřednictvím aplikace Benefit7 je možné předkládat od 22. 2. 2013.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 14. 2. 2013
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016