Zpět

4. výzva pro předkládání grantových projektů v oblasti podpory 5.1. - Mezinárodní spolupráce

4. výzva pro předkládání grantových projektů v oblasti podpory 5.1. - Mezinárodní spolupráce

Číslo: B2

Platnost od: 1. 3. 2013 15:00

Platnost do: 30. 4. 2013 12:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor řízení pomoci z ESF

Typ výzvy: otevřená

 

Prezentace z panelové diskuze pro příjemce k předkládání monitorovacích zpráv ze dne 25.11. 2013:

Prezentace ze semináře pro žadatele ze dne 21.3. 2013:

Soubory ke stažení:

Formuláře k projektové žádosti:

Informace pro vyhledávání českých partnerů

Pro žadatele v  oblasti A "Podpora mainstreamingu a diseminace výstupů projektů realizovaných v oblasti podpory 5.1 Mezinárodní spolupráce":

 Informace pro vyhledávání zahraničních partnerů


 
Uveřejněno: 1. 3. 2013
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016