Zpět

Výzva pro předkládání grantových projektů zaměřených na vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku

Výzva pro předkládání grantových projektů zaměřených na vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku

Specifický cíl: Cílem výzvy je prosazování cílených opatření pro plnění principu rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života.

Číslo: B5

Platnost od: 15. 3. 2013 14:00

Platnost do: 31. 5. 2013 14:00

Investiční priorita: 3.4 - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života

Prioritní osa: Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor řízení pomoci z ESF

Typ výzvy: otevřená

 

Podklady pro vyplnění monitorovacích zpráv

Semináře:

Soubory ke stažení:

 


 
Uveřejněno: 15. 3. 2013
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016