Zpět

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 2.1 – Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 2.1 – Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Specifický cíl: Globálním cílem je zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

Číslo: D8

Platnost od: 22. 4. 2014 9:00

Platnost do: 20. 5. 2014 12:00

Investiční priorita: 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Prioritní osa: Prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor implementace fondů Evropské unie

Typ výzvy: otevřená

 

Upozornění pro žadatele: Žádosti prostřednictvím aplikace Benefit 7 je možné předkládat od 2. 5. 2014 až do 20. 5. 2014 do 12 hodin. Podrobnosti v textu výzvy níže.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 22. 4. 2014
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016