Zpět

ESF Age Network (Síť s tématikou stárnutí populace)

Cílem sítě je vytvoření nástrojů a metodik v otázkách týkajících se Age Managementu v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání, které budou použitelné i v ostatních státech EU a mohly být nápomocny při tvorbě programů a výzev v rámci ESF, ale i v rámci národní politiky. V průběhu dvou let existence této sítě probíhal sběr příkladů dobré praxe, semináře  a příprava sborníků a zpráv na téma Age Management v kontextu celoživotního vzdělávání, vzdělávání zaměstnanců a aktivní politiky zaměstnanosti.

Vedoucí partner: Nizozemí

Ostatní partneři: Anglie, Česká republika, Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Německo, Polsko, Rakousko, Španělsko, dále šest regionů z Itálie, Španělska

Doba trvání sítě: 1. únor 2010 – 31. leden 2013

Podrobnosti: www.esfage.eu

Dokumenty:

V rámci činnosti mezinárodní sítě tématikou stárnutí populace bylo vytvořeno několik zajímavých výstupů:

Tyto studie obsahují shrnutí problematiky Age Managementu, stanovení kritérií  a metodologie pro výběr projektů dobré praxe v této oblasti, soupis vybraných projektů a závěrečnou evaluaci a doporučení. Studie byly vypracovány dvě, jedna z pohledu zaměstnanosti a jedna z pohledu nezaměstnanosti. Důležitým kritériem pro zařazení projektů do studie byla jejich předchozí evaluace, v rámci programu, ve kterém byl realizován. Jednalo se tedy vždy o již ukončené projekty, případně projekty navazující.

Projekty zahrnuté v jednotlivých studiích, lze také jednoduše vyhledat na webových stránkách sítě, kde je mapa s jednotlivými státy a lze vyhledávat dle státu či témat, více viz http://esfage.eu/inventory.