Rychlé odkazy na to nejzajímavější a nejdůležitější právě pro Vás. Hledáte pomoc, kterou projekty nabízí? Podívejte do části Komu pomáháme. Máte nápad na projekt? Jak na to, napoví část Žadatelé. Projekt už realizujete a chcete mít vše podle pravidel? Část Příjemci shrnuje Vaše základní povinnosti.  
Zpět

Informační vstupní setkání - projekt ZpM - Liberec_9. 12. 2019

Informační vstupní setkání - projekt ZpM - Liberec_9. 12. 2019

Projekt Záruky pro mladé v Libereckém kraji je určen osobám mladším 29 let (tj. do 29 let vč.), které nemohou dostatečně konkurovat na trhu práce ostatním uchazečům o zaměstnání (dále jen UoZ) z důvodu chybějící praxe a zkušeností. Za pomocí cílených nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, zejména Odborné praxe a Krátkodobé pracovní příležitosti předpokládáme zvýšení zaměstnatelnosti této cílové skupiny. Účastníci projektu projdou zaškolovací fází zahrnující motivační aktivity, odborná školení a případné rekvalifikace, které podpoří připravenost cílové skupiny pro nástup do zaměstnání. Vybraní uchazeči budou následně zařazeni na Krátkodobou pracovní příležitost, Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené nebo Stáž v zahraničí.

Trvání akce: 9. 12. 2019  15:30  — 9. 12. 2019  16:30 
Místo konání:
  • Kraj: Liberecký kraj
  • Město: Liberec
  • Ulice: Dr. Milady Horákové
  • Číslo popisné: 580/7
Organizátor: Úřad práce České republiky - Kontaktní pracoviště Liberec - Bc. Lucie Vašková
Pravidla účasti:

Informační vstupní setkání je určeno pro cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání v evidenci ÚP ČR:
a) ve věku do 29 let (včetně),
b) bez rozdílu dosaženého stupně vzdělání,
c) postrádající pracovní zkušenosti nebo mající pracovní zkušenosti v souhrnné délce maximálně 3 roky od ukončení přípravy na budoucí povolání (tzn. i při sečtení několika dílčích dosavadních pracovních poměrů).

Kontakt:
Cílové skupiny:
  • Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě
 
Vytvořeno: 16. 10. 2019
 
Aktualizováno: 16. 10. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost