Zpět

Studie obnovy Sadového náměstí na Svatém Kopečku

Studie obnovy Sadového náměstí na Svatém Kopečku

Studie obnovy Sadového náměstí na Svatém Kopečku byla zadána na základě podnětu komise městské části Svatý Kopeček a potřeby řešit jeho dlouholetý nepříznivý stav. Sadového náměstí má duchovní a kulturní význam v rámci celého regionu. Studie bude zaměřena na řešení pobytových ploch, revitalizaci zeleně a návrh nových výsadeb a rovněž řešení dopravního režimu a parkování v rámci Sadového náměstí s návazností na areál baziliky. Studie byla zadána zahradnímu a krajinářskému ateliéru Gerten s.r.o. Olomouc.

Trvání akce: 28. 6. 2022  16:00  — 28. 6. 2022  19:00 
Místo konání:
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • Město: Olomouc
  • Ulice: nám. Sadové
  • Číslo popisné: 17/7
  • Další upřesnění: zasedací místnost KMČ č. 25 – Svatý Kopeček (sadové nám. 7 – budova pošty)
Organizátor: Statutární město Olomouc
Kontakt:
Cílové skupiny:
  • Veřejnost
Vazba na projekt: Olomouc plánuje budoucnost 2
 
Vytvořeno: 22. 6. 2022
 
Aktualizováno: 22. 6. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost