Rychlé odkazy na to nejzajímavější a nejdůležitější právě pro Vás. Hledáte pomoc, kterou projekty nabízí? Podívejte do části Komu pomáháme. Máte nápad na projekt? Jak na to, napoví část Žadatelé. Projekt už realizujete a chcete mít vše podle pravidel? Část Příjemci shrnuje Vaše základní povinnosti.  
Zpět

Svépomocná skupina pro pečující osoby

Svépomocná skupina pro pečující osoby

Svépomocná skupina je určena pečujícím osobám z regionu MAS Pobeskydí, které pečují o své blízké v domácnosti. Skupina se schází za účelem výměny informací, podpory a konzultace problémů pečujících a současně je otevřena také dalším rodinným příslušníkům, přátelům a dalším osobám, jichž se tento problém dotýká. Celým setkáním bude provázet paní ThDr. Miriam Szőkeová, PhD., koordinátorka duchovní služby Slezské diakonie, která bude lektorovat rovněž krátký workshop formou duchovního zamyšlení předcházející samotné skupině.

Trvání akce: 22. 10. 2019  15:30  — 22. 10. 2019  17:30 
Místo konání:
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • Město: Třanovice
  • Číslo popisné: 188
  • Další upřesnění: SEN centrum
Organizátor: Slezská diakonie
Kontakt:
Cílové skupiny:
  • Osoby pečující o jiné závislé osoby
  • Neformální pečovatelé
Vazba na projekt: Podpora pečujících osob v Pobeskydí
Soubory ke stažení:
 
Vytvořeno: 17. 10. 2019
 
Aktualizováno: 17. 10. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost