Rychlé odkazy na to nejzajímavější a nejdůležitější právě pro Vás. Hledáte pomoc, kterou projekty nabízí? Podívejte do části Komu pomáháme. Máte nápad na projekt? Jak na to, napoví část Žadatelé. Projekt už realizujete a chcete mít vše podle pravidel? Část Příjemci shrnuje Vaše základní povinnosti.  
Zpět

Svépomocná skupina pro pečující osoby

Svépomocná skupina pro pečující osoby

Svépomocná skupina je určena všem pečujícím osobám z regionu MAS Pobeskydí, které pečují o své blízké v domácnosti. Skupina se schází za účelem výměny informací, podpory a konzultace problémů pečujících a současně je otevřena také dalším rodinným příslušníkům, přátelům a dalším osobám, jichž se tento problém dotýká. Celým setkáním bude provázet paní ThDr. Miriam Szőkeová, PhD., koordinátorka duchovní služby Slezské diakonie. Samotné skupině bude předcházet krátký workshop s paní Ing. Ludmilou Reichovou, pracovnicí úřadu práce - vedoucí oddělení příspěvku na péči a dávek osobám zdravotně postiženým.

Trvání akce: 3. 12. 2019  15:30  — 3. 12. 2019  17:30 
Místo konání:
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • Město: Třanovice
  • Číslo popisné: 188
  • Další upřesnění: SEN centrum
Organizátor: Slezská diakonie
Kontakt:
Cílové skupiny:
  • Neformální pečovatelé
  • Osoby pečující o jiné závislé osoby
Vazba na projekt: Podpora pečujících osob v Pobeskydí
Soubory ke stažení:
 
Vytvořeno: 13. 11. 2019
 
Aktualizováno: 13. 11. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost