Zpět

Veřejné projednání k adaptační a mitigační strategii

Veřejné projednání k adaptační a mitigační strategii

Olomouc se připravuje na změnu klimatu. Připravovaná Adaptační a mitigační strategie města Olomouce obsahuje návrh opatření, jak omezit emise skleníkových plynů i nepříznivé dopady probíhajících klimatických změn. Pokud vás toto téma zajímá, přijďte si poslechnout prezentaci výsledků analytické části studie a zapojte se do následné diskuze.

Trvání akce: 16. 9. 2021  16:00  — 16. 9. 2021  18:00 
Místo konání:
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • Město: Olomouc
  • Ulice: Hynaisova
  • Číslo popisné: 34/10
  • Další upřesnění: velký sál zastupitelstva v budově magistrátu
Organizátor: Statutární město Olomouc
Kontakt:
Cílové skupiny:
  • Veřejnost
Vazba na projekt: Olomouc plánuje budoucnost
 
Vytvořeno: 8. 9. 2021
 
Aktualizováno: 10. 9. 2021
 
Určeno pro: Veřejnost