Zpět

Veřejné projednání návrhové části strategických dokumentů pro město Klatovy

Veřejné projednání návrhové části strategických dokumentů pro město Klatovy

Živé internetové vysílání z refektáře jezuitské koleje, kde budou zástupci zpracovatelských týmů připraveni zodpovědět připomínky veřejnosti, reagovat na příspěvky z diskuse, diskutovat o strategiích a generelech. Do on-line přenosu se bude moci zapojit každý zájemce prostřednictvím počítače, tabletu či mobilu. Ještě celé léto pak bude vyhrazeno ke studiu a diskusi návrhů, v září pak budou konečné podoby dokumentů postupně projednány radou města a samozřejmě zastupitelstvem.

Jedná se o strategické dokumenty města Klatovy:

Generel dopravy
Koncepce veřejného osvětlení
Strategie cestovního ruchu
Generel zeleně
Strategie Smart City

Trvání akce: 28. 6. 2021  16:00  — 28. 6. 2021  20:00 
Místo konání:
  • Kraj: Plzeňský kraj
  • Město: Klatovy
  • Ulice: Balbínova
  • Číslo popisné: 59
Organizátor: město Klatovy
Kontakt:
Cílové skupiny:
  • Veřejnost
 
Vytvořeno: 18. 6. 2021
 
Aktualizováno: 18. 6. 2021
 
Určeno pro: Veřejnost