Zpět

Záruky pro mladé v Libereckém kraji - Informační vstupní setkání - Liberec 22.9.2021

Záruky pro mladé v Libereckém kraji - Informační vstupní setkání - Liberec 22.9.2021

Projekt Záruky pro mladé v Libereckém kraji je určen osobám mladším 29 let (tj. do 29 let vč.), které nemohou dostatečně konkurovat na trhu práce ostatním uchazečům o zaměstnání (dále jen UoZ) z důvodu chybějící praxe a zkušeností. Za pomocí cílených nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, zejména Odborné praxe předpokládáme zvýšení zaměstnatelnosti této cílové skupiny. Účastníci projektu projdou zaškolovací fází zahrnující motivační aktivity, odborná školení a případné rekvalifikace, které podpoří připravenost cílové skupiny pro nástup do zaměstnání. Vybraní uchazeči budou následně zařazeni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. 

 

Informační vstupní setkání je určeno pro cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání v evidenci ÚP ČR:
a) ve věku do 29 let (včetně),
b) bez rozdílu dosaženého stupně vzdělání,
c) postrádající pracovní zkušenosti nebo mající pracovní zkušenosti v souhrnné délce maximálně 3 roky od ukončení přípravy na budoucí povolání (tzn. i při sečtení několika dílčích dosavadních pracovních poměrů).

Trvání akce: 22. 9. 2021  10:00  — 22. 9. 2021  11:00 
Místo konání:
  • Kraj: Liberecký kraj
  • Město: Liberec
  • Ulice: Doktorky Milady Horákové
  • Číslo popisné: 632/5
Organizátor: Úřad práce České republiky - Kontaktní pracoviště Liberec - Bc. Lucie Vašková
Kontakt:
Cílové skupiny:
  • Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě
 
Vytvořeno: 15. 9. 2021
 
Aktualizováno: 15. 9. 2021
 
Určeno pro: Veřejnost