Zpět

Závěrečná konference projektu Hradiště chytře

Závěrečná konference projektu Hradiště chytře

Obsahem konference je shrnutí projektu Hradiště chytře - využití konceptu Smart City k udržitelnému rozvoji Uherského Hradiště, jeho cílů, předmětu a výstupů, představení konceptu Smart City,  uvést předpoklady a úskali při další implementaci konceptu v podmínkách města. Cílovým skupinám projektu konference zprostředkuje inspirativní příklady dobré praxe a zkušenosti z měst či regionů, např. Uherského Brodu, Plzně či Zlínského kraje a to v návaznosti na priority a cíle formulované výstupy projektu Hradiště chytře.

Trvání akce: 10. 6. 2021  13:00  — 10. 6. 2021  17:00 
Místo konání:
  • Kraj: Zlínský kraj
  • Město: Uherské Hradiště
  • Ulice: Masarykovo náměstí
  • Číslo popisné: 19
Organizátor: Jaroslav Bičan, město Uherské Hradiště
Program:

13:00 - 13.05 Zahájení konference moderátorem

13.05–13.10 Ing. Stanislav Blaha, Uherské Hradište, starosta města
Úvodní slovo starosty, shrnutí projektu Hradište chytře

13.10–13.30 Mgr. Pavel Kuka, Gatum Advisory, s.r.o., konzultant
Strategie Smart City Uherského Hradiště představení priorit, cílů a vybraných řešení + diskuze

13.30–14.05 Vít Král, Živé Milevsko, zmocněnec pro Smart City a PhDr. Miloš Prokýšek Ph.D., Smart Písek, vedoucí organizační složky
RTRi – Regionální týmy rozvoje a inovací + diskuze

14.05–14.25 Ing. Jana Koldová, Zlínský kraj, Odbor strategického rozvoje kraje, vedoucí oddělení absorpcní kapacity
SMART Region Zlínský kraj – hlavní priority a cíle + diskuze

14.25–14.45 Ing. Kamil Válek, tajemník Městského úřadu Uherský Brod, Mgr. Pavel Chramosta, vedoucí odd. rozvoje města, MeÚ Uh. Brod
Zkušenosti se zaváděním Smart City „od sousedů“ z Uherského Brodu + diskuze

14.45–14.55 Pauza

14:55–15:20 Mgr. Kamil Papež, MPA, M.C. Triton, spol. s r.o., garant služeb Smart City
Hlavní nástrahy pri implementaci Smart City na českých samosprávách + diskuze

15.20–15.45 Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA, Ústav dopravní telematiky, FD CVUT v Praze
Využití Mobility Hub pro automatické parkování ve městě

15.45–16.10 Miroslav Lupac, Agentura Koniklec, Petr Pavelcík, CI2, o. p. s.
Příklady adaptačních opatření na změnu klimatu ve městech CR – praktické zkušenosti + diskuze

16.10–16.35 Ing. Miroslava Knotková, Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s., reditelka
Energetický management města v kostce + diskuze

16.35–16.55 Mgr. Martina Kupilíková, Správa informacních technologií mesta Plzne, reditelka Centra robotiky
Volnočasové vzdělávání a jeho přesah na vzdělávání pedagogů

16.55–17.00 Ukončení konference

Pravidla účasti:

Veřejná online videokonference. Odkaz k připojení k videokonferenci byl zveřejněn na webových stránkách města a stránkách projektu www.hradistechytre.cz. K videokonferenci se může připojit každý občam a zapojit se do diskuze.

Další informace:

Předmětem projektu „Hradiště chytře“  bylo zpracování úvodní Strategie Smart City Uherské Hradiště a dalších osmi strategických dokumentů z oblasti informatiky, veřejného osvětlení, adaptačních opatření na změnu klimatu, dopravy, kultury a kreativních odvětví, cestovního ruchu a sportu jako odborných podkladů pro strategické řízení města. Tyto dokumenty jsme veřejnosti podrobně představili v květnu na dvou veřejných projednáních, proto závěrečná konference ze zaměřuje zejména na způsoby uplatňování konceptu Smart City v praxi.

Závěrečnou konferenci ale chápeme i jako začátek další dlouhodobé práce na implementaci SMART přístupu v Uherském Hradišti a na jeho úřadě. Chceme také  přispět ke spolupráci v oblasti Smart konceptu s ostatními městy v našem kraji a nejen v našem kraji a samozřejmě se Zlínským krajem jako takovým.

Hlavním cílem projektu Hradiště chytře nebylo  vlastní zpracování nových dokumentů. Jako hlavní cíl projektu Hradiště chytře jsme vždy chápali vytvoření podmínek pro zavedení a uplatnění SMART přístupu při plánování rozvoje města.

Kontakt:
Cílové skupiny:
  • Obce a kraje a jejich zaměstnanci
Soubory ke stažení:
 
Vytvořeno: 9. 6. 2021
 
Aktualizováno: 9. 6. 2021
 
Určeno pro: Veřejnost