Rychlé odkazy na to nejzajímavější a nejdůležitější právě pro Vás. Hledáte pomoc, kterou projekty nabízí? Podívejte do části Komu pomáháme. Máte nápad na projekt? Jak na to, napoví část Žadatelé. Projekt už realizujete a chcete mít vše podle pravidel? Část Příjemci shrnuje Vaše základní povinnosti.  
Zpět

Závěrečná konference projektu "Z teorie do praxe - rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina"

Závěrečná konference projektu "Z teorie do praxe - rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina"

Konference bude věnována shrnutí a zhodnocení hlavních výstupů projektu a reflexi zkušeností, které Kraj Vysočina v průběhu projektu získal, a nabídne další zajímavá témata, příklady dobré praxe a prostor pro diskusi k aktuálním otázkám z oblasti rovných příležitostí.

Trvání akce: 21. 11. 2019  10:00  — 21. 11. 2019  16:00 
Místo konání:
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • Město: Jihlava
  • Ulice: Žižkova
  • Číslo popisné: 1882/57
Organizátor: Kraj Vysočina
Program:

Viz přiložená pozvánka

Pravidla účasti:

Účast na konferenci je bezplatná, kapacita je omezena možnostmi kongresového sálu.

Další informace:

V případě zájmu o účast na konferenci, prosím o přihlášení u paní Ing. Lenky Matouškové (matouskova.l@kr-vysocina.cz) nejpozději do pondělí 11. 10. 2019.

Kontakt:
Cílové skupiny:
  • Obce a kraje a jejich zaměstnanci
  • Příspěvkové organizace zřízené kraji a obcemi a jejich zaměstnanci
  • Orgány veřejné správy
  • Nestátní neziskové organizace
Vazba na projekt: Z teorie do praxe - rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina
 
Vytvořeno: 18. 10. 2019
 
Aktualizováno: 18. 10. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost