Zpět

Závěrečný seminář projektu Krajská rodinná politika pro Jihočeský kraj

Závěrečný seminář projektu Krajská rodinná politika pro Jihočeský kraj

Závěrečný seminář projektu Krajská rodinná politika pro Jihočeský kraj

Trvání akce: 15. 6. 2021  11:00  — 15. 6. 2021  14:10 
Místo konání:
  • Další upřesnění: Závěrečný seminář bude realizován on-line prostřednictvím Youtube kanálu v neveřejném prostoru.
Organizátor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Program:

11:00 - 11:10 - Zahájení, úvodní slovo
11:10 - 11:25 - Projekt "Krajská rodinná politika" a jeho výstupy a zhodnocení (MPSV)
11:25 - 11:45 - Zpráva o terénním šetření mezi rodinami v Jihočeském kraji 2018 (Krajský úřad Jihočeského kraje)
11:45 - 12:10 - Projekt "Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň" a jeho výstupy (MPSV)
12:10 - 12:35 - Spoluprací nejdál dojdeš (Síť pro rodinu, z.s)
12:35 - 12:55 - Trhové Sviny - Obec přátelská rodině roku 2020 (starostka města Trhové Sviny; RC Trhováček)
12:55 - 13:20 - Příklad dobré praxe - rodinná politika Městyse Křemže (Městys Křemže)
13:20 - 13:40 - Příklad dobré praxe - rodinná politika města Nové Hrady (starosta města Nové Hrady; KC Nové Hrady)
13:40 - 14:00 - V Českých Budějovicích by chtěl žít každý – i rodiny s dětmi (Magistrát města České Budějovice) 
14:00 - 14:10 - Diskuse

Pravidla účasti:

Přihlásit se přes e-mail nebo telefon u krajského poradce. 

Další informace:

 Závěrečný seminář bude realizován on-line prostřednictvím Youtube kanálu v neveřejném prostoru. 

Kontakt:
Cílové skupiny:
  • Nestátní neziskové organizace
  • Orgány veřejné správy
  • Zaměstnanci
  • Zaměstnavatelé
  • Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené
  • Osoby pečující o jiné závislé osoby
  • Rodiče s malými dětmi
  • Poskytovatelé služeb péče o děti
 
Vytvořeno: 8. 6. 2021
 
Aktualizováno: 8. 6. 2021
 
Určeno pro: Veřejnost