Zpět

Závěrečný seminář projektu Krajská rodinná politika pro Jihomoravský kraj

Závěrečný seminář projektu Krajská rodinná politika pro Jihomoravský kraj

Závěrečný seminář projektu Krajská rodinná politika pro Jihomoravský kraj

Trvání akce: 14. 6. 2021  10:30  — 14. 6. 2021  14:10 
Místo konání:
  • Další upřesnění: Závěrečný seminář bude realizován on-line prostřednictvím Youtube kanálu v neveřejném prostoru.
Organizátor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Program:

 10:30 – 10:35  Zahájení závěrečného semináře
 (MPSV, projekt Krajská rodinná politika)
10:35 – 10:45 Rodinná politika na krajské úrovni
 (členka Rady Jihomoravského kraje)
10:50 – 11:15 Realizace aktivit z oblasti rodinné politiky v Jihomoravském kraji
 (Krajský úřad Jihomoravského kraje)
11:20 – 11:40 Aktivity Úřadu práce ČR v rámci rodinné politiky v Jihomoravském kraji
 (Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Brně)
11:45 – 12:05 Platforma pro vztahy
 (ředitelka Národního centra pro rodinu)
12:10 – 12:30 Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby
 (Centrum pro rodinu a sociální péči)
12:35 – 13:00 Pečující v systému sociálního zabezpečení ČR
(vedoucí odboru sociálních věcí a prevence Městského 
 úřadu Kuřim)
13:05 – 13:25 Mateřská a rodinná centra v době covidové (příklad dobré praxe)
 (Síť pro rodinu)
13:30 – 13:40 Zhodnocení aktivit a výstupů projektu Krajská rodinná politika
 (MPSV, projekt Krajská rodinná politika)
13:45 – 14:05 Spolupráce projektů Politika stárnutí na krajích, Podpora implementace 
 dětských skupin a Krajská rodinná politika (příklady dobré praxe)
 MPSV, projekt Politika stárnutí na krajích; MPSV, projekt Podpora implementace dětských skupin)
14:05 – 14:10 Závěr, ukončení 

Pravidla účasti:

Přihlásit se přes e-mail nebo telefon u krajského poradce.

Další informace:

Závěrečný seminář bude realizován on-line prostřednictvím Youtube kanálu v neveřejném prostoru. 

Kontakt:
Cílové skupiny:
  • Nestátní neziskové organizace
  • Orgány veřejné správy
  • Zaměstnanci
  • Zaměstnavatelé
  • Osoby pečující o jiné závislé osoby
  • Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené
  • Rodiče s malými dětmi
  • Poskytovatelé služeb péče o děti
 
Vytvořeno: 8. 6. 2021
 
Aktualizováno: 8. 6. 2021
 
Určeno pro: Veřejnost