Zpět

Závěrečný seminář projektu Krajská rodinná politika pro Olomoucký kraj

Závěrečný seminář projektu Krajská rodinná politika pro Olomoucký kraj

Závěrečný seminář projektu Krajská rodinná politika pro Olomoucký kraj

Trvání akce: 18. 6. 2021  10:00  — 18. 6. 2021  14:35 
Místo konání:
  • Další upřesnění: Závěrečný seminář bude realizován on-line prostřednictvím Youtube kanálu v neveřejném prostoru.
Organizátor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Program:

10:00-10:15 Úvodní slovo (krajský poradce projektu Krajská rodinná politika, MPSV)
10:15-10:35 Úvodní slovo za Olomoucký kraj (náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí krajského úřadu)
10:40-11:10 Rodinná politika v Olomouckém kraji (krajský úřad Olomouckého kraje)
11:15-11:45 Přínos mateřských center pro rodiny v Olomouckém kraji (Síť pro rodinu)
11:50-12:20 Proměny rodinného života v období trvání projektu RP pohledem ředitelky RC Heřmánek a pohledem klinické psycholožky (RC Heřmánek)
12:25-12:55 Podpora dobrovolnictví jako inovace v oblasti krajské rodinné politiky (CMTF UP Olomouc – Katedra křesťanské sociální práce)
13:00-13:30 Mezigenerační spolupráce v Olomouckém kraji (Implementace stárnutí)
13:35-14:00 Dětské skupiny (metodička dětských skupin v Olomouckém kraji v projektu Podpora implementace dětských skupin)
14:05-14:30 Představení a zhodnocení výstupů projektu Krajská rodinná politika (krajský poradce projektu Krajská rodinná politika, MPSV)
14:30-14:35  Poděkování a závěr (krajský poradce projektu Krajská rodinná politika, MPSV)

Pravidla účasti:

 Přihlásit se přes e-mail nebo telefon u krajského poradce. 

Další informace:

Závěrečný seminář bude realizován on-line prostřednictvím Youtube kanálu v neveřejném prostoru. 

Kontakt:
Cílové skupiny:
  • Nestátní neziskové organizace
  • Orgány veřejné správy
  • Zaměstnanci
  • Zaměstnavatelé
  • Osoby pečující o jiné závislé osoby
  • Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené
  • Poskytovatelé služeb péče o děti
  • Rodiče s malými dětmi
 
Vytvořeno: 8. 6. 2021
 
Aktualizováno: 8. 6. 2021
 
Určeno pro: Veřejnost